5th JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL

Outline

 • Entry Period

  2001.8.1(Wed) - 10.31(Wed)

 • Organizer

  Japan Media Arts Festival Executive Committee

  [Agency for Cultural Affairs / Nihon Keizai Shimbun, Inc. / CG-ARTS]

 • Chair

  KAWAI Hayao(Commissioner of the Agency for Cultural Affairs)

 • Vice-chairman

  TAKIKAWA Seiichi(Chairman, CG-ARTS)

  TSURUTA Takuhiko(President & CEO, Nihon Keizai Shimbun,Inc.)

 • Operating Committee

  TAKIKAWA Seiichi(Chairman, CG-ARTS)

  KAWAGUCHI Yoichiro(Professor, The University of Tokyo Graduate School)

  SATONAKA Machiko(Manga Artist)

  ZANIYA Masami(Deputy Commissioner for Cultural Affairs)

  TSUJIMURA Tetsuo(Director-General, Tokyo National Museum of Modern Art)

  KOBAYASHI Toyohiko(General Manager, Marketing development headquarters, Nihon Keizai Shimbun, Inc.)

 • Adjudication Committee: Chairman

  HARASHIMA Hiroshi(Professor, The University of Tokyo Graduate School)

Exhibition

 • Dates

  2002.2.28(Thu) - 3.10(Sun)

 • Awards Ceremony

  2002.2.28(Thu)

 • Venue

  Tokyo Metropolitan Museum of Photography

  Yebisu Garden Place

 • Admission

  free

Jury / Major

Jury

Digital Art [Interactive / Non-interactive] Division

HARASHIMA Hiroshi

HARADA Daizaburo

ITO Koji

OGUCHI Takayuki

KIMURA Taku

KUSAHARA Machiko

MATSUNAGA Shin

Animation / Manga Division

ISHIGAMI Mitsutoshi

HAMANO Yasuki

ONO Kosei

SHIMIZU Isao

SUZUKI Shinichi

NISHIMURA Shigeo

FURUKAWA Taku

Cooperator

KAWAMURA Junichi

KONDO Sachiko

TANAKA Seiichi

HAYASHI Hiroyuki

YOSHIIZU Kei

Award-winning Works