6th JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL

Outline

 • Entry Period

  2002.8.1(Thu) - 10.31(Thu)

 • Organizer

  Japan Media Arts Festival Executive Committee

  [Agency for Cultural Affairs / Nihon Keizai Shimbun, Inc. / CG-ARTS]

 • Chair

  KAWAI Hayao(Commissioner of the Agency for Cultural Affairs)

 • Vice-chairman

  TAKIKAWA Seiichi(Chairman, CG-ARTS)

  TSURUTA Takuhiko(President & CEO, Nihon Keizai Shimbun,Inc.)

 • Operating Committee

  TAKIKAWA Seiichi(Chairman, CG-ARTS)

  KAWAGUCHI Yoichiro(Professor, The University of Tokyo Graduate School)

  SATONAKA Machiko(Manga Artist)

  ZANIYA Masami(Deputy Commissioner for Cultural Affairs)

  TSUJIMURA Tetsuo(Director-General, Tokyo National Museum of Modern Art)

  TATEIWA Fumio(General Manager, Marketing development headquarters, Nihon Keizai Shimbun, Inc.)

 • Adjudication Committee: Chairman

  HARASHIMA Hiroshi(Professor, The University of Tokyo Graduate School)

Exhibition

 • Dates

  2003.2.27(Thu) - 3.9(Sun)

 • Awards Ceremony

  2003.2.27(Thu)

 • Venue

  Tokyo Metropolitan Museum of Photography

  Yebisu Garden Place

 • Admission

  free

Jury / Major

Jury

Digital Art [Interactive / Non-interactive] Division

HARASHIMA Hiroshi

FUJIHATA Masaki

ITO Koji

OGUCHI Takayuki

KIMURA Taku

MATSUNAGA Shin

MIKAMI Seiko

Animation / Manga Division

SUZUKI Shinichi

HAMANO Yasuki

ONO Kosei

TAKAHATA Isao

TAKEMIYA Keiko

NISHIMURA Shigeo

FURUKAWA Taku

Cooperator

UCHIDA Mahoro

OKADA Tomohiro

KAWAMURA Junichi

KONDO Sachiko

TANAKA Seiichi

NISHIMURA Yoshiaki

HAYASHI Hiroyuki

MIYAZAKI Mitsuhiro

YOSHIIZU Kei

Award-winning Works