anno lab

anno labʼs planning and production members (as of February 2021): FUJIOKA Sadam, IHARA Masahiro, IWATANI Nariaki, USAMI Takeshi, ENDO Shun, KIM Seul Gi, SUDO Fumitaka, TANAKA Kisaku, FUNATSU Fumiya, MURAKAMI Hirosinante, Motoharu, YOSHIDA Hikaru, YOSHIDA Megumi, and WATANABE Keisuke.

Award