HIGASHI Momoji

Japan

Born in Chiba Prefecture. Books include Rodoku no riron and Miyazawa Kenji no shisen to shinsho.
( 2014 )