YOSHIGAI Nao

Japan

Born in 1987, in Yamaguchi Prefecture. Dancer, filmmaker. Her works include Mizukuroi and Jitensha nori no syoujo.

Award