25th Entertainment Division Jury Selections

ETV Special ‟WAKEARI RINGO”

TV program

UMENAI Yohei / HIMUKASHI Yoshikuni / ORIKASA Keisuke / SUZUKI Risa / KAMIYA Naohiro / SUZUKI Nobuo[Japan]