©KIO Shimoku/KODANSHA

9th Manga Division Jury Selections

GENSHIKEN

Story manga

KIO Shimoku