©2001-2006, KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan ©2002-2006, Kitahara Yasuo & Taishukan ©2006 Nintendo

10th Entertainment Division Jury Selections

Kanji Sonomama DS Rakubiki Jiten

Other

SUZUKI Toshiaki, representing the Kanji Sonomama DS Rakubiki Jiten development team