©︎ NHK

25th Entertainment Division Grand Prize

Naoki Urasawa presents Manben neo -Yoshikazu Yasuhiko-

TV program

UEDA Katsumi / KURAMOTO Mitsuru / UCHIDA Aimi / TSUKADA Tsutomu / MARUYAMA Megumi[Japan]