©AMAGI Seimaru / KOSHIBA Tetsuya
/KODANSHA

6th Manga Division Jury Selections

REMOTE

AMAGI Seimaru / KOSHIBA Tetsuya