©TAKINAMI YUKARI / Kodansha

12th Manga Division Jury Selections

RINSHI!!EKODACHAN

Story manga [Japan]

TAKINAMI Yukari