©SASAKI Noriko / AYATSUJI Yukito / SHOGAKKAN IKKI

10th Manga Division Jury Selections

Tsukidate no Satsujin

Story manga [Japan]

SASAKI Noriko / AYATSUJI Yukito