©SHIRAI Eriko/ushio Publishing Co.,ltd.

6th Manga Division Jury Selections

Zoku・GOGOGentokukun!!

SHIRAI Eriko